Wataking Bayi Miturut Dina Lan Pasaran Nalika Lahir

Diposting oleh Burqi "Nimbrunk" Aprilian pada 08:24, 04-Des-11

Di: Primbon Jawakanthi dedasar ngewrat rupi-rupi ilmu ingkang taksih ginaib tuturutan saking kalempakaning primbon rupi-rupi titilaran jaman kina,Miturut katrangan Kitab Primbon Betaljemur Adammakna,Yen ana bayi kang lahire ing dina lan pasaran :

1) Jumat Kliwon : Yen lanang mung sedhengan micoro ne. yen wadon lanas,lan ngewani marang wong lanang
2) Setu Legi : Cukeng,pinter golek milik,wasis lan sugih
3) Ahad Pahing : Wegig,pikire prayitno,nanging semu diri lan piyangkuh koyo-koyo amutero jagad
4) Senen Pon : manis wicarane,biso ngenaki pikir sesamaning wong lan akeh rejekine
5) Slasa Wage : Lumuh wuruk ora micoro. Yen wadon becik prayoga,bisa nyimpen arta

6) Rebo Kliwon : Wegig micoro,yen rusuh watak pandhita
7) Kemis Legi : lantip pikire,lumuh kaungkulan. nanging yen wadon ngewani padu mring wong lanang
8) Jumuah Pahing : Meneng,yen busuk babar pisan,yen pinter dadi panutan wong akeh
9) Setu Pon : Biso kriya gawene,biso golek melik
10) Ahad Wage : Gedhe karepe,yen duwe pikir koyo dene ura keno dipalangi

11) Senen Kliwon : anteng pikire,yen isih enom bandhel sedelo,yen wus tuwo alus pikire
12) Slasa Legi : kurang micara,ning yen juweh wegig,becik pikire
13) Rebo Pahing : kapara diri,lumuh kungkulan,banter pikire
14) Kemis Pon : anteng pikire,meneng,besus sembarang ura ketara,piyangkuh nanging piyangkuh gemi tegese
15) Jumuah Wage : micoro,juweh patitis,cetho ning cengkiling,lilan ning kerep kesandung

16) Setu Kliwon : pinter ning satemene bodho,lalen nanging temen,lumuh maju gawe
17) Ahad Legi : Lalen merga kurang wegig kapinterane,karemane madon kang padha laku ala panggawe ngiwa
18) Senen Pahing : Murko marang pagaweyane,sakabehe sedhengan,yen wadon pikire luwih prayoga
19) Slasa Pon : Kurang pikir,lumuh ing prakara. Yen wadon sae,prayoga sinelir ing priyayi
20) Rebo Wage : Sedengan Pikire,maju ing gawe. Yen wadon ngewani marang wong lanang

21) Kemis Kliwon : Kurang pikire ing gawe. Yen wadon sedhengan pamikirane
22) Jumuah Legi : Ela-elu ora duwe pikir dhewe,yen kalah gela njero batine banjur susah atine
23) Setu Pahing : Biso golek melik,lan bisa simpen wicara alus
24) Ahad Pon : Kurang pikir,percoyo ing liyan. Yen wadon prayoga,bisa simpen kayane wong lanang
25) Senen Wage : Kurang pikire,bregundung atine,wani pakewuh,wani mati. Yen wadon becik

26) Slasa Kliwon : Yen busuk babar pisan,yen pinter dadi pujangga/ngulama
27) Rebo Legi : Lumrah Prasaja,gelem njaluk gelem weweh
28) Kemis Pahing : Tentrem anteng,tan amikir,maju gawe temen,sedhengan sembarang gawene
29) Jumuah Pon : Wegig sajroning pikir,ning yen ora kaduga mlengos,ewa atine kang ala
30) Setu Wage : Lalen panggrahitane,pikire sajroning ati kaku,lengus sedhela banjur mari

31) Ahad Kliwon : Murka sugih karep. Yen wadon boros ing darbeke
32) Senen Legi : Anteng nora dhemen micara,welu karepe. Yen wadon becik sabarang gawene
33) Slasa Pahing : Isinan kaku pikire andhap patrape,lumuh mring pagaweyan.Yen wadon remen mengku kakunge
34) Rebo Pon : Kuat pikire sregep ing gawe,temen sedyane. Yen wadon gemi ning kaku pikire
35) Kemis Wage : Banter budine,saguh ing gawe,kuwat sabarang pakewuh. Yen wadon pikire ora lilan

Nah.. Iku kabeh watake bayi miturut laire ing dina lan pasaran kang kajupuk saka kitab primbon Betaljemur Adammakna,wir.. biggrin
Ewondene bab kang kasebat ing nduwur iku kurang nuju prono ing penggalih,yo sepurane wae lah .. biggrin biggrin biggrin

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

3 tanggapan untuk "Wataking Bayi Miturut Dina Lan Pasaran Nalika Lahir"

Achmad Reza pada 20:26, 07-Des-11

sae sae

Nimbrunk pada 22:27, 07-Des-11

@Achmad Reza,suwun gan

budi pada 03:03, 13-Okt-12

jaman saiki mbleset kabeh bro..wetone morat marit ora keno digugu..

Langganan komentar: [RSS] [Atom]

Komentar Baru

Komentar terbaru dinonaktifkan pada posting ini.